Hướng dẫn cách đi dây và cài đặt tủ báo cháy Unipos

Hướng dẫn cách đi dây và cài đặt tủ báo cháy Unipos

Sơ đồ kết nối hệ thống báo cháy Unipos

Sơ đồ kết nối hệ thống báo cháy Unipos

Hướng dẫn cách đi dây và cài đặt tủ báo cháy Unipos

Hướng dẫn cách đi dây và cài đặt tủ báo cháy Unipos

– CAN1 và CAN2 dùng để kết nối với tủ báo cháy khác hay với bảng hiển thị phụ.

– Cổng RS232 dùng để kết nối với máy tính để lập trình.

– Keyboard dùng để kết nối với bàn phím dùng cho việc đánh tên thiết bị được nhanh hơn.

– Ngõ 28V: Nguồn cấp cho modun…

– Các ngõ relay báo lỗi và relay báo cháy Fire relay và Fault relay.

– Out1 và Out2 là ngõ ra điện áp được đùng để điều khiển chuông …

– Loop2-2 và Loop2-1: Ngõ tín hiệu của loop2

– Loop1-1 và loop 1-2 : ngõ tín hiệu của loop 1

– Power L-1: nguồn Loop 1.

– Power L-2 : nguồn loop 2.

– Sơ đồ kết nối thiết bị nếu thiết bị đi rẽ nhánh thì chúng ta phải đi rã nhánh như hình trên.

– Chúng ta không được đi rẽ nhánh thiết bị như hình bên trên và hình bên dưới.

Màn hình thể hiện hệ thống đang ở trạng thái bình thường.

Từ menu chính chọn biểu tượng  sau đó màn hình sẽ hiện lên bảng thông báo bên dưới.

– Sau đó để truy cập vào hệ thống ta nhấn mũi tên lên/xuống tới dòng Setup sau đó nhấn Enter hệ thống sẽ yêu cầu mật khẩu. Mật khẩu truy cập Level 3 là 0000.

Để thực hiện thức năng tự động dò thiết bị ta chọn mục Loops sẽ hiện ra bảng xem hình bên dưới.

 

Sau đó ta chọn mục Check up để hệ thống bắt đầu tự động dò thiết bị ( xem hình bên dưới).

Devices: số lượng thiết bị mà hệ thống quét được.

Branches: số nhánh mà hệ thống quét được.

Vd: hình bên dưới cho thấy hệ thống quét được 121 thiết bị trong đó có bốn nhánh được rẽ trên hệ thống.

Sau đó nhấn Enter màn hình sẽ hiện ra bảng bên dưới.

Tiếp tục nhấn Enter màn hình sẽ hiện ra bảng bên dưới

Nếu hệ thống không quét được thiết bị sẽ hiển thị ra bảng. Ta phải kiểm tra lại kết nối thiết bị và đường dây tín hiệu.

– Sau khi chắc chắn thiết bị đã được nhận đầy đủ ta tiếp tục thực hiện bước cuối cùng để hệ thống định địa chỉ cho thiết bị.Ta tuy cập vào menu như bên dưới.

– Chọn dòng Intialization trong mục Intialization ta chọn dòng Clean Intialization sau đó nhấn chọn Enter để hệ thống tự động định địa chỉ cho thiết bị.

Trên đây là các bước để thực hiện việc tự động dò thiết bị cho tủ báo cháy địa chỉ Unipos

 

Bài Viết Liên Quan